Grondwerken

Het grondwerk vormt het eerste stadium in een bouwproject. Van het ontgraven en verzetten van grond tot het leveren en aanbrengen van verharding en fundering.

Infra-Project heeft ruime ervaring met grondwerken. U kunt bij ons terecht voor het ontgraven en verzetten van grond, het leveren van grond, grind en zand en het aanbrengen van verhardingen en funderingen. Wij verzorgen grondwerken voor woningbouw, utiliteitsbouw en wegenbouw. Ook kunt u bij ons terecht voor het afgraven voor een inrit of aanbouw of het omspitten van uw tuin. En als het grondwerk gedaan is, kunnen wij, indien gewenst, ook het straatwerk voor u uitvoeren.

Bodemonderzoek

Grondwerk is gespecialiseerd werk. Niet alleen moet de grond afgegraven en afgevoerd worden; daarbij moet vooraf rekening gehouden worden met grondsoort, waterstand en eventuele vervuiling van de grond. Infra-Project ontzorgt de opdrachtgever volledig in de grondwerkprojecten. Zo adviseren wij onze opdrachtgever vooraf altijd bodemonderzoek te doen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Ontgraven en verzetten van grond

Het ontgraven of verzetten van grond is het uitgraven van grond voor bijvoorbeeld wegaanleg of nieuwbouw. Hiervoor maken wij gebruik van grondverzetmachines, zoals graafmachines,
laadschopmachines, zeefmachines en transportwagens. Uiteraard wordt de afgegraven grond op de juiste manier afgevoerd.

Bodemsanering

Mocht er sprake zijn van vervuilde grond, dan zal de bodem gesaneerd moeten worden. Ook hier ontzorgen wij onze opdrachtgever. Wij verzorgen de gehele wettelijke administratie voor het bodemrapport en de daarbij horende meldingen. Voor bodemsanering werken wij met externe opdrachtgevers. Dat zijn vaste onderaannemers die wij vertrouwen en waarvan wij weten dat zij de juiste certificaten hebben.

Aanleggen van verhardingen en funderingen

Infra-Project is er ook voor het aanbrengen van een fundering of verharding, zodat uw (nieuw)bouwproject of straatwerk op een goede en stevige ondergrond gebouwd wordt. Voor elk
project leveren wij de materialen zoals grond, grind en zand. Ook voor het ophogen van uw tuin of parkeerplaats en de afwerking van uw terrein leveren wij de benodigde materialen en wij kunnen zorgen voor een goede afwatering. Weet u niet welk type grond u nodig heeft? Ook hier adviseren we u hier in.

Vraag een offerte aan

Diensten

Projecten

Contact

Kortom: Infra-Project is uw partner als het om grondwerken gaat.

Wilt u meer informatie ontvangen of een offerte aanvragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Mail direct:

info@infra-project.nl

Bel direct:

038 3030 012