Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen deze opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

Infra-Project is specialist op het gebied van grond-, riool-, straat- en sloopwerken. Infra-Project regelt alles van A tot Z voor de opdrachtgever; van sloopwerkzaamheden tot het bouwrijp maken van de grond, van sanering van de bouwgrond tot het uitgraven van de grond en van het aanleggen van riool en waterberging tot het verzorgen van de (sier)bestrating.

Infra-Project is zich ervan bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy- recht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt.

Doel van gegevensverwerking

Infra-Project kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Infra-Project, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Infra-Project verstrekt. Hierdoor verwerken we uw NAW- gegevens, contactgegevens en IP-adres. Wij doen dit in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken om met u in contact te komen, inclusief de bijbehorende administratie, en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden.

Beveiliging

Infra-Project bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen. Wij kunnen uw gegevens uitwisselen met andere partijen. Dit doen wij alleen als dit nodig is. Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.
Wij hebben naast onze eigen mensen ook ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wanneer het, ondanks onze maatregelen, mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Website-analyse

Op de website van Infra-Project worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Infra-Project gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Wanneer blijkt dat uw gegevens niet kloppen, heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met Infra-Project.

Infra-Project zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Klachten

Als u klachten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met Infra-Project. Mocht u er met Infra-Project niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:

Infra-Project B.V. | KvK nr. 73719730 | IBAN nr. NL96 RABO 0337 0719 69
Stationsweg 87
8091 AC Wezep
038 - 3030012

info@infra-project.nl
www.infra-project.nl

Datum: 16-05-2020

Projecten

Contact

Kortom: Infra-Project is uw partner als het om grondwerken gaat.

Wilt u meer informatie ontvangen of een offerte aanvragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Mail direct:

info@infra-project.nl

Bel direct:

038 3030 012